Umuzykalnienie metodą E.E.Gordona 0-3 lata

Dzieci, które regularnie uczestniczą w zajęciach umuzykalniających z dużą łatwością uczą się języków obcych, są bardziej otwarte i chętne do poznawania otaczającego ich świata. Muzyka jest bowiem wspaniałym bodźcem dla rozwoju mózgu. Wspiera naukę mowy, koordynację ruchową, pobudza do kreatywności i twórczości.

Gordonki to zajęcia umuzykalniające oparte na teorii prof. Edwina E. Gordona. Podczas zajęć dzieci mają jedyną i niepowtarzalną okazję do rozwoju swych wrodzony zdolności muzycznych. Poprzez śpiewanie i recytację rozbudzamy w dzieciach szeroko rozumianą muzykalność. Prezentujemy melodie i rytmy z różnych zakątków świata z wykorzystaniem kolorowych rekwizytów.

Gordonki to zajęcia kładące nacisk przede wszystkim na doświadczenia muzyczne, za którymi idzie rozwój muzyczny, ale również wspierają wszechstronny rozwój dziecka.

Podobne warsztaty

1 Comment

Komentarze