Teatr Mini Pozytywka

Niektóre badania wykazują, że współczesny człowiek bardziej niż śmierci boi się wystąpień publicznych. Źródeł tego problemu należy szukać w niepowodzeniach wieku dziecięcego, presji ze strony niektórych nauczycieli, uwagach rówieśników, lęku przekazanym przez rodziców.

Teatr jest miejscem ciągłego występowania, aktor za każdym razem wychodząc na scenę otwiera się przed publicznością, pokonuje siebie i czerpie dobrą energię z publiczności. Teatr powinien być filarem współczesnej edukacji, a w Polsce niestety nie jest.  Warto więc skorzystać z niego w ramach zajęć dodatkowych.

Proponowane zajęcia teatralne opierają się a założeniach pedagogiki zabawy i systemu kształcenia aktorów Jacqeus’a Lecoqa, wzbogacone są o wiele ćwiczeń nad improwizacją Stevena Booka. W pierwszej fazie dzieci przede wszystkim mają odczuwać radość z występowania na scenie, rozumieć wystąpienia publiczne jako środek do wyrażania siebie. Poprzez improwizację uruchamiają kreatywność, wolny przepływ myśli i są w ciągłym działaniu. Przyzwyczajają się do funkcjonowania w nieprzewidzianych sytuacjach. Pracując w grupie uczą się dzielić zadaniami, współpracować, czerpać z partnera scenicznego, przekazywać emocje, ale również słuchać i odczytywać stany emocjonalne pozostałych aktorów.

W drugiej fazie pracujemy nad techniką przekazu- emisją głosu, dykcją, poprawną wymową, plastyką ruchu, gospodarowaniem przestrzenią sceniczną.

W trzeciej fazie myślimy już o rzeczach stricte teatralnych: kształtowaniu postaci, świecie przedstawionym- wtedy to otwiera się przed uczestnikami magiczny świat teatru, w którym mogą być kim tylko zapragną, zawsze pozostając jednak sobą.

“Acting is the ability to live truthfully under given imaginary circumstances.”

Sanford Meisner

Podobne warsztaty

Komentarze