fbpx
Studio Piosenki

Zajęcia dla młodych wokalistów nastawionych na pełen rozwój wykonawczy.

Obejmują:

  • 1 raz w tygodniu lekcja indywidualna z emisji głosu (30 min) (Marcin Cieśliński, Zofia Marcinkowska, Anika Kotrys)
  • 2 razy w tygodniu tematyczne zajęcia grupowe

Wśród tematów zajęć grupowych podzielonych na bloki tematyczne znajdują się:

  • taniec i ruch sceniczny (Alicja Koziarska)
  • kształcenie słuchu i śpiew wielogłosowy (Marcin Cieśliński)
  • aktorstwo i podstawy sceniczne (Anika Kotrys)
  • logopedia (Jolanta Kosicka)
  • interpretacja i repertuar (Beata Adamska)
  • ozdobniki wokalne i auditions tools (Zofia Marcinkowska)

Wielu nauczycieli, specjalistów w swoich działkach to gwarancja profesjonalnego podejścia, świeżej wiedzy, przekazywanej z pasją.

Zajęcia 3 razy w tygodniu to systematyczna praca i przyspieszony rozwój, wykształcenie umiejętnośi potrzebnych młodemu wokaliście na scenie, ale również w codziennym życiu.

Program skierowany do dzieci od 10 roku życia.